ZACHOWANI .pl

biuro@zachowani.pl

obrona cywilna

Przetrwanie Zabezpieczenie Organizacja Szkolenia

strona w przygotowaniu

Informacje przygotowane w dostępny i zrozumiały sposób dla każdego, kto nie jest specjalistą.

OFERTA SZKOLEŃ DLA SZKÓŁ

Jak postępować w razie różnych zagrożeń. Dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Obrona cywilna w szkołach. Szkolenie dzieci i młodzieży na wypadek zagrożeń.

OFERTA SZKOLEŃ DLA INSTYTUCJI I FIRM

Rozbudowane warsztaty i szkolenia dla firm i instytucji.

Obrona Cywilna szkolenie urzędników, pracowników cywilnych w urzędach.

ZAGROŻENIA

Na co jesteśmy i możemy być narażeni?

Obrona cywilna rodzaje zagrożeń. Konflikt zbrojny, powódź, sabotaż, katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka.

PRZYGOTOWANIE

Żywność, odzież, energia, informacja, …

Obrona Cywilna przygotowanie indywidualne i przygotowanie rodzin, przygotowanie mieszkańców.

EWAKUACJA

Gdzie się ewakuować, jak to robić i kiedy?

Obrona cywilna ewakuacja miasta, ewakuacja rodziny, ewakuacja ludności cywilnej.

SCHRON

Gdzie i jak się ukryć?

Przygotowanie miejsca schronienia dla rodzin, mieszkańćów.

APTECZKA

Leki niezbędne w domu.

Apteczka Obrona Cywilna. Lekarstwa niezbędne w przypadku wystąpienia zagrozeń.

SKAŻENIE

Zagrożenie skażeniami. Jak się zachować?

Skażenie radioaktywne. Obrona cywilna. Różne rodzaje skażeń.

DZIECI

Dzieci i zagrożenia.

OSOBY STARSZE

Osoby w podeszłym wieku i zagrożenia.

NIEPEŁNOSPRAWNI

Osoby niepełnosprawne i zagrożenia.

PRZYGOTOWANA KOBIETA

Kobieta …

PRZYGOTOWANY MĘŻCZYZNA

Mężczyzna …

PRZYGOTOWANA RODZINA

Rodzina …

PRZYGOTOWANA GRUPA

Grupa, sąsiedzi …

PRZYGOTOWANE MIASTO

Miasto …

PRZYGOTOWANA FIRMA

Firma i pracownicy …

Wybrane tematy. Zobacz PEŁEN KATALOG TEMATÓW

BRAK PRĄDU

BRAK WODY

BRAK PALIWA

INNE ZAGROŻENIA

HIGIENA

ZWIERZĘTA DOMOWE

ŁĄCZNOŚĆ AWARYJNA

ZRÓB TO KONIECZNIE

TEMPERATURA

Zobacz PEŁEN KATALOG TEMATÓW

NAJCENNIEJSZY TOWAR

co warto posiadać na wymianę?

NIE DAJ SIĘ ZABIĆ

unikaj tych sytuacji

APLIKACJE NA TELEFON

te aplikacje musisz mieć w telefonie

GALERIA GRAFIK

grafiki związane z tematyką witryny stworzone przez Copilot AI

……………….

nasza misja

Naszym celem jest podstawowa edukacja każdego kto chce szybko poznać najważniejsze zagadnienia związane z zagrożeniami oraz sposoby, aby się przed nimi zabezpieczyć, chronić. Nie jest to witryna dla specjalistów z wybranych dziedzin, dla osób z tytułami naukowymi, wojskowych czy zapalonych survivalowców.
Instytucje, firmy - dla nich przygotowaliśmy odrębną ofertę. Szkolenia, zajęcia, warsztaty, instrukcje, które są opracowane przez osoby odpowiednio do tego przygotowane i posiadające rozszerzoną i specjalistyczną wiedzę.